HomeRadars ReporterAfternoon Report 2024-07-11

Afternoon Report 2024-07-11

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,326.04 จุด เพิ่มขึ้น 2.76 จุด หรือ +0.21% มูลค่าการซื้อขาย 19,430.22 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 90.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท (+4.91%)
PTT ปิดที่ 32.75 บาท ลดลง 0.50 บาท (-1.50%)
EA ปิดที่ 13.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท (+7.26%)
PTTEP ปิดที่ 150.50 บาท ลดลง 0.50 บาท (-0.33%)
BANPU ปิดที่ 5.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท (+0.97%)
BDMS ปิดที่ 25.75 บาท ลดลง 0.50 บาท (-1.90%)
ADVANC ปิดที่ 222.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.45%)
CPALL ปิดที่ 57.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง