HomeRadars ReporterAfternoon Report 2024-05-20

Afternoon Report 2024-05-20

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,384.25 จุด เพิ่มขึ้น 1.57 จุด หรือ +0.11% มูลค่าการซื้อขาย 25,722.06 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

BANPU ปิดที่ 5.85 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+9.35%)
CPALL ปิดที่ 58.75 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.42%)
AOT ปิดที่ 66.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-1.49%)
PTTEP ปิดที่ 159.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท (+2.58%)
PTT ปิดที่ 34.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+1.48%)
BDMS ปิดที่ 28.75 บาท ลดลง 0.50 บาท (-1.71%)
NEX ปิดที่ 4.92 บาท ลดลง 0.28 บาท (-5.38%)
DELTA ปิดที่ 76.50 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.33%)