HomeRadars ReporterAfternoon Report 2024-05-14

Afternoon Report 2024-05-14

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.02 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,376.41 จุด เพิ่มขึ้น 3.91 จุด หรือ +0.28% มูลค่าการซื้อขาย 22,759.30 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CPF ปิดที่ 22.10 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+7.28%)
EA ปิดที่ 27.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท (+6.73%)
AOT ปิดที่ 66.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
JMT ปิดที่ 17.90 บาท ลดลง 0.10 บาท (-0.56%)
KBANK ปิดที่ 130.50 บาท ลดลง 2.50 บาท (-1.88%)
IVL ปิดที่ 24.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+2.06%)
CPALL ปิดที่ 60.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BBL ปิดที่ 138.50 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.72%)