HomeRadars ReporterAfternoon Report 2024-05-07

Afternoon Report 2024-05-07

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.04 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,383.65 จุด เพิ่มขึ้น 13.73 จุด หรือ +1.00% มูลค่าการซื้อขาย 22,330.03 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

TRUE ปิดที่ 8.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท (+3.68%)
DELTA ปิดที่ 74.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท (+5.71%)
ADVANC ปิดที่ 210.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+1.45%)
PTTEP ปิดที่ 154.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+1.32%)
BDMS ปิดที่ 29.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+1.72%)
CPALL ปิดที่ 58.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK ปิดที่ 132.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+1.15%)
AOT ปิดที่ 66.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.76%)