HomeRadars ReporterAfternoon Report 2024-05-02

Afternoon Report 2024-05-02

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.00 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,370.95 จุด เพิ่มขึ้น 3.00 จุด หรือ +0.22% มูลค่าการซื้อขาย 26,593.07 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

ADVANC ปิดที่ 208.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.50 บาท (+5.32%)
PTTEP ปิดที่ 151.50 บาท ลดลง 5.00 บาท (-3.19%)
TRUE ปิดที่ 8.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+6.49%)
CRC ปิดที่ 32.00 บาท ลดลง 2.50 บาท (-7.25%)
SPREME ปิดที่ 2.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท (+5.38%)
PTT ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง 0.50 บาท (-1.48%)
KTB ปิดที่ 16.80 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BBL ปิดที่ 135.50 บาท ลดลง 1.50 บาท (-1.09%)