HomeRadars ReporterAfternoon Report 2024-04-09

Afternoon Report 2024-04-09

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,389.66 จุด เพิ่มขึ้น 14.08 จุด หรือ +1.02% มูลค่าการซื้อขาย 22,048.60 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

NEO ปิดที่ 45.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท (+15.38%)
PTTEP ปิดที่ 159.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT ปิดที่ 34.50 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.72%)
ADVANC ปิดที่ 205.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.49%)
AOT ปิดที่ 66.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท (+1.91%)
DELTA ปิดที่ 75.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท (+3.77%)
TOP ปิดที่ 58.25 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.43%)
EA ปิดที่ 35.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท (+8.53%)