HomeOn Radarsจำหน่ายหุ้น SABUY 1.7947% โดยชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำหน่ายหุ้น SABUY 1.7947% โดยชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY) โดยนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นายชูเกียรติได้จำหน่ายหุ้น SABUY จำนวน 1.7947% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของเขาลดลงเหลือ 22.429% ในขณะที่สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มของเขายังคงอยู่ที่ 24.3524%

การจำหน่ายหุ้นครั้งนี้เป็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากนายชูเกียรติเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SABUY และการจำหน่ายหุ้นอาจส่งผลต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนควรติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น SABUY อย่างใกล้ชิดในช่วงนี้

📊 SABUY ติดสัญญาณ Radars บนแอปฯ StockRadars มากมาย เช่น

📌 Top 24 MostActiveVal = หุ้น SABUY มีมูลค่าการซื้อขาย (Value) สูงสุด 24 อันดับแรก ภายใน 3 วันทำการล่าสุด

📌 Top 24 MostActiveVol = หุ้น SABUY มีปริมาณการซื้อขาย (Volume) สูงสุด 24 อันดับแรก ภายใน 3 วันทำการล่าสุด

📌 Pricce Below Lower Band = หุ้น SABUY ราคาตัดลงใต้ขอบล่างของ Bollinger Band 20 วัน