HomeRadars ReporterAfternoon Report 2024-02-21

Afternoon Report 2024-02-21

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.02 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,393.78 จุด เพิ่มขึ้น 12.71 จุด หรือ +0.92% มูลค่าการซื้อขาย 38,185.25 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

SCB ปิดที่ 111.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท (+6.73%)
ADVANC ปิดที่ 205.00 บาท ลดลง 2.00 บาท (-0.97%)
KBANK ปิดที่ 123.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+1.65%)
CPALL ปิดที่ 56.25 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.44%)
KTB ปิดที่ 16.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท (+1.88%)
BDMS ปิดที่ 28.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+2.70%)
MTC ปิดที่ 47.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท (+8.62%)
BBL ปิดที่ 144.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+1.41%)