HomeOn Radarsร้อนแรงเกินไป! MGI โดนตลท. สั่งหยุดพักซื้อขาย 1 วัน สอบสวนราคาพุ่งผิดปกติ

ร้อนแรงเกินไป! MGI โดนตลท. สั่งหยุดพักซื้อขาย 1 วัน สอบสวนราคาพุ่งผิดปกติ

1️⃣ MGI ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งขึ้นเครื่องหมาย P (Pause) เพื่อพักการซื้อขาย 1 วัน

2️⃣ MGI จะถูกขึ้นเครื่องหมาย P เพื่อหยุดพักการซื้อขาย 1 วันทำการ โดยจะขึ้นเครื่องหมาย P ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และปลดเครื่องหมาย P ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

3️⃣ นอกจากนี้ MGI ยังถูกตลาดหลักทรัพย์กำกับการซื้อขายระดับสูงสุด (ระดับ 3) ซึ่งจะเป็นการหยุดพักการซื้อขาย ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 – 11 มีนาคม 2567 อีกด้วย

4️⃣ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายและพบว่า MGI มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ

5️⃣ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MGI ได้ชี้แจงว่า “บริษัทไม่มีการพัฒนาที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่อยู่ระหว่างพิจารณา และไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย”

6️⃣ ราคาของหุ้น MGI อยู่ที่ 34.50 บาท (19 กุมภาพันธ์ 2567) เพิ่มขึ้นถึง 596.96% จากราคา IPO ที่ 4.95 บาท ภายในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน

📊 MGI ติดสัญญาณ Radars อะไรบ้าง

📌 All Sector = หุ้น MGI เป็นหุ้นที่มีค่า P/E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/E ของหุ้นใน Sector นั้นๆ

📌 Cash Balance Level 3 = หุ้น MGI ถูกให้หยุดพักการซื้อขายในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance