HomeRadars ReporterAfternoon Report 2024-02-15

Afternoon Report 2024-02-15

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.02 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,387.05 จุด เพิ่มขึ้น 1.94 จุด หรือ +0.14% มูลค่าการซื้อขาย 21,273.79 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CPALL ปิดที่ 54.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+1.87%)
KTB ปิดที่ 15.50 บาท ลดลง 0.40 บาท (-2.52%)
NAT ปิดที่ 6.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.65 บาท (+12.04%)
KBANK ปิดที่ 119.00 บาท ลดลง 1.50 บาท (-1.24%)
BBL ปิดที่ 139.50 บาท ลดลง 3.00 บาท (-2.11%)
DELTA ปิดที่ 80.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท (+2.22%)
ADVANC ปิดที่ 211.00 บาท ลดลง 2.00 บาท (-0.94%)
CPAXT ปิดที่ 32.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+6.67%)