Homeผลประกอบการประจำปี 2566 ของ AIS! 5G และเน็ตบ้านพารายได้ AIS ทะยานเกิน 1.8 แสนล้าน รุกขยายธุรกิจด้วยแนวคิด Ecosystem...

ผลประกอบการประจำปี 2566 ของ AIS! 5G และเน็ตบ้านพารายได้ AIS ทะยานเกิน 1.8 แสนล้าน รุกขยายธุรกิจด้วยแนวคิด Ecosystem Economy

🛜 ประเด็นสำคัญ

1️⃣ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS รายงานผลประกอบการปี 2566 รายได้ 188,873 ล้านบาท, กำไรสุทธิ 29,086 ล้านบาท และเรื่มรับรู้รายได้จาก 3BB

2️⃣ AIS มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการให้บริการ “มือถือ-เน็ตบ้าน-บริการดิจิทัล”

3️⃣ บริษัทเตรียมงบลงทุนปี 2567 ในเครือข่าย 5G และเน็ตบ้าน มูลค่า 26,000 ล้านบาท

4️⃣ ผลการดำเนินงานแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ

📌 โทรศัพท์เคลื่อนที่: 44.6 ล้านเลขหมาย, ความครอบคลุม 5G ที่ 90% (9.2 ล้านเลขหมาย)

📌 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง: AIS FIBRE3 และ 3BB FIBRE3 ครอบคลุม 13.3 ล้านครัวเรือน

📌 บริการลูกค้าองค์กร: บริการดิจิทัลโซลูชัน คลาวด์และศูนย์ข้อมูล

📌 บริการดิจิทัล: ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์และบริการดิจิทัลต่าง ๆ

5️⃣ ทิศทางการพัฒนาและการลงทุนในปี 2567: บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการพัฒนาเครือข่ายและกำลังพัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์ผ่านแนวคิด Ecosystem Economy

6️⃣ “ในปีนี้เรายังคงเดินหน้ายกระดับการให้บริการในทุกกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโครงข่ายสื่อสารและโครงข่ายเน็ตบ้านให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งานของคนไทย อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนของประเทศในทุกมิติ” นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกล่าว