HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-12-28

Afternoon Report 2023-12-28

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.00 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,415.53 จุด เพิ่มขึ้น 5.10 จุด หรือ +0.36% มูลค่าการซื้อขาย 22,417.09 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

BBL ปิดที่ 155.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+1.97%)
KBANK ปิดที่ 134.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+1.13%)
SCB ปิดที่ 106.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท (+2.42%)
PTT ปิดที่ 35.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA ปิดที่ 90.00 บาท ลดลง 1.25 บาท (-1.37%)
ADVANC ปิดที่ 218.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.46%)
MGI ปิดที่ 19.90 บาท เพิ่มขึ้น 1.20 บาท (+6.42%)
AOT ปิดที่ 60.00 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.41%)