HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-12-14

Afternoon Report 2023-12-14

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.12 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,375.16 จุด เพิ่มขึ้น 17.19 จุด หรือ +1.27% มูลค่าการซื้อขาย 22,104.26 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CPALL ปิดที่ 52.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท (+2.45%)
PTT ปิดที่ 35.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP ปิดที่ 142.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK ปิดที่ 129.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+2.38%)
MGI ปิดที่ 6.95 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+40.40%)
TIDLOR ปิดที่ 23.20 บาท เพิ่มขึ้น 1.60 บาท (+7.41%)
HANA ปิดที่ 48.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท (+5.46%)
DELTA ปิดที่ 83.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท (+2.76%)