HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-11-28

Afternoon Report 2023-11-28

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.05 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,399.76 จุด เพิ่มขึ้น 6.34 จุด หรือ +0.45% มูลค่าการซื้อขาย 17,034.69 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

AOT ปิดที่ 61.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.82%)
PTT ปิดที่ 35.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.72%)
PTTEP ปิดที่ 154.00 บาท ลดลง 1.50 บาท (-0.96%)
BDMS ปิดที่ 26.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
CPALL ปิดที่ 55.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.91%)
GPSC ปิดที่ 45.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.67%)
BGRIM ปิดที่ 25.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BH ปิดที่ 218.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.46%)