HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-11-03

Afternoon Report 2023-11-03

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.09 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,419.93 จุด เพิ่มขึ้น 15.94 จุด หรือ +1.14% มูลค่าการซื้อขาย 24,302.90 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CPALL ปิดที่ 56.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GPSC ปิดที่ 43.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+7.41%)
PTTEP ปิดที่ 164.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท (+1.55%)
KBANK ปิดที่ 133.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.75%)
BGRIM ปิดที่ 24.20 บาท เพิ่มขึ้น 1.10 บาท (+4.76%)
SCB ปิดที่ 99.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+0.76%)
EA ปิดที่ 46.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+4.47%)
BDMS ปิดที่ 26.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง