HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-11-02

Afternoon Report 2023-11-02

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.12 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,397.31 จุด เพิ่มขึ้น 17.35 จุด หรือ +1.26% มูลค่าการซื้อขาย 22,551.33 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 84.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท (+5.28%)
ADVANC ปิดที่ 213.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.47%)
KBANK ปิดที่ 132.00 บาท ลดลง 0.50 บาท (-0.38%)
PTT ปิดที่ 33.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP ปิดที่ 161.50 บาท ลดลง 1.50 บาท (-0.92%)
SAWAD ปิดที่ 44.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+7.19%)
TIDLOR ปิดที่ 20.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+7.77%)
BH ปิดที่ 255.00 บาท ลดลง 5.00 บาท (-1.92%)