HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-09-14

Afternoon Report 2023-09-14

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,541.61 จุด เพิ่มขึ้น 6.30 จุด หรือ +0.41% มูลค่าการซื้อขาย 19,801.44 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

COCOCO ปิดที่ 8.10 บาท เพิ่มขึ้น 2.60 บาท (+47.27%)
EA ปิดที่ 58.25 บาท ลดลง 0.50 บาท (-0.85%)
DELTA ปิดที่ 108.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท (+2.36%)
BANPU ปิดที่ 7.90 บาท ลดลง 0.05 บาท (-0.63%)
TOP ปิดที่ 49.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+3.14%)
PTT ปิดที่ 34.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SABUY ปิดที่ 7.95 บาท ลดลง 0.45 บาท (-5.36%)
HANA ปิดที่ 61.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+2.50%)