HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-07-19

Afternoon Report 2023-07-19

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.02 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,535.88 จุด เพิ่มขึ้น 0.58 จุด หรือ +0.04% มูลค่าการซื้อขาย 30,056.79 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

BANPU ปิดที่ 9.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.15 บาท (+1.64%)
CPALL ปิดที่ 62.75 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.40%)
BDMS ปิดที่ 28.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
AOT ปิดที่ 71.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK ปิดที่ 134.50 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.74%)
PTTEP ปิดที่ 157.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.64%)
PTT ปิดที่ 34.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCB ปิดที่ 111.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง