HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-07-14

Afternoon Report 2023-07-14

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.04 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,509.49 จุด เพิ่มขึ้น 15.47 จุด หรือ +1.04% มูลค่าการซื้อขาย 21,421.63 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

GULF ปิดที่ 48.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.58%)
PTT ปิดที่ 34.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+1.46%)
BBL ปิดที่ 158.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+0.96%)
ADVANC ปิดที่ 220.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+0.92%)
AOT ปิดที่ 70.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.08%)
KBANK ปิดที่ 132.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.76%)
TTB ปิดที่ 1.56 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท (+1.96%)
EA ปิดที่ 56.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+2.75%)