HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-07-11

Afternoon Report 2023-07-11

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.06 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,500.02 จุด เพิ่มขึ้น 3.13 จุด หรือ +0.21% มูลค่าการซื้อขาย 16,847.78 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 101.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.50%)
PTT ปิดที่ 33.75 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.74%)
KBANK ปิดที่ 132.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+1.15%)
BBL ปิดที่ 158.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+0.96%)
CPALL ปิดที่ 63.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BH ปิดที่ 217.00 บาท ลดลง 2.00 บาท (-0.91%)
AOT ปิดที่ 71.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.35%)
BDMS ปิดที่ 27.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง