HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-06-14

Afternoon Report 2023-06-14

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,562.43 จุด เพิ่มขึ้น 0.03 จุด หรือ +0.00% มูลค่าการซื้อขาย 18,750.47 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CBG ปิดที่ 70.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+4.46%)
KBANK ปิดที่ 133.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.38%)
BANPU ปิดที่ 8.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท (+2.30%)
SCB ปิดที่ 108.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.46%)
CPALL ปิดที่ 64.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.78%)
BDMS ปิดที่ 28.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
IVL ปิดที่ 35.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+1.45%)
DELTA ปิดที่ 101.50 บาท ลดลง 0.50 บาท (-0.49%)