HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-06-13

Afternoon Report 2023-06-13

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.02 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,561.72 จุด เพิ่มขึ้น 10.31 จุด หรือ +0.66% มูลค่าการซื้อขาย 21,019.88 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 102.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท (+2.26%)
SCB ปิดที่ 108.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.93%)
PTT ปิดที่ 31.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.79%)
KBANK ปิดที่ 132.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF ปิดที่ 47.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.62%)
PTTEP ปิดที่ 150.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.67%)
HANA ปิดที่ 48.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.75 บาท (+6.04%)
ADVANC ปิดที่ 217.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.46%)