HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-06-06

Afternoon Report 2023-06-06

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.06 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,531.70 จุด เพิ่มขึ้น 0.50 จุด หรือ +0.03% มูลค่าการซื้อขาย 26,829.10 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 102.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+3.03%)
PTTEP ปิดที่ 147.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท (+3.16%)
VGI ปิดที่ 3.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท (+1.28%)
GULF ปิดที่ 45.25 บาท ลดลง 1.75 บาท (-3.72%)
BDMS ปิดที่ 28.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCB ปิดที่ 106.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.47%)
KBANK ปิดที่ 132.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.76%)
TTB ปิดที่ 1.66 บาท ลดลง 0.01 บาท (-0.60%)