HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-05-18

Afternoon Report 2023-05-18

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.08 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,538.92 จุด เพิ่มขึ้น 16.18 จุด หรือ +1.06% มูลค่าการซื้อขาย 28,246.10 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 88.25 บาท เพิ่มขึ้น 7.75 บาท (+9.63%)
CPALL ปิดที่ 63.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP ปิดที่ 150.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท (+3.81%)
AOT ปิดที่ 72.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BDMS ปิดที่ 28.75 บาท ลดลง 0.50 บาท (-1.71%)
GULF ปิดที่ 48.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+1.04%)
BBL ปิดที่ 161.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท (+1.57%)
PTTGC ปิดที่ 37.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+1.36%)