HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-04-26

Afternoon Report 2023-04-26

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,545.71 จุด เพิ่มขึ้น 5.51 จุด หรือ +0.36% มูลค่าการซื้อขาย 22,014.67 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

MGC ปิดที่ 8.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท (+8.81%)
DELTA ปิดที่ 882.00 บาท ลดลง 6.00 บาท (-0.68%)
PTTEP ปิดที่ 152.00 บาท ลดลง 4.00 บาท (-2.56%)
SCB ปิดที่ 103.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.98%)
KTB ปิดที่ 18.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
CPALL ปิดที่ 64.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.18%)
BANPU ปิดที่ 9.10 บาท ลดลง 0.05 บาท (-0.55%)
TOP ปิดที่ 47.25 บาท ลดลง 1.75 บาท (-3.57%)