HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-04-10

Afternoon Report 2023-04-10

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.00 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,589.03 จุด เพิ่มขึ้น 11.96 จุด หรือ +0.76% มูลค่าการซื้อขาย 18,598.88 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CPALL ปิดที่ 61.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.23%)
GULF ปิดที่ 53.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+1.90%)
EA ปิดที่ 76.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.66%)
KBANK ปิดที่ 132.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท (+1.92%)
SAWAD ปิดที่ 55.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท (+4.23%)
SCB ปิดที่ 104.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.97%)
TIDLOR ปิดที่ 26.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+5.94%)
PTT ปิดที่ 31.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.80%)