HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-03-24

Afternoon Report 2023-03-24

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,594.69 จุด เพิ่มขึ้น 1.04 จุด หรือ +0.07% มูลค่าการซื้อขาย 24,210.23 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 992.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท (+0.40%)
CPALL ปิดที่ 63.25 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.39%)
PTTEP ปิดที่ 143.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.35%)
ADVANC ปิดที่ 213.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BANPU ปิดที่ 10.80 บาท ลดลง 0.10 บาท (-0.92%)
AOT ปิดที่ 72.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.05%)
PTT ปิดที่ 31.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK ปิดที่ 131.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง