HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-02-02

Afternoon Report 2023-02-02

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,687.65 จุด เพิ่มขึ้น 1.90 จุด หรือ +0.11% มูลค่าการซื้อขาย 34,987.89 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 914.00 บาท เพิ่มขึ้น 16.00 บาท (+1.78%)
PTTEP ปิดที่ 170.50 บาท ลดลง 2.50 บาท (-1.45%)
KBANK ปิดที่ 144.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
HANA ปิดที่ 63.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+4.96%)
KCE ปิดที่ 56.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.35%)
EA ปิดที่ 87.25 บาท ลดลง 0.75 บาท (-0.85%)
BBL ปิดที่ 161.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+0.94%)
SAWAD ปิดที่ 57.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+2.68%)