HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-02-01

Afternoon Report 2023-02-01

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.05 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,682.03 จุด เพิ่มขึ้น 10.57 จุด หรือ +0.63% มูลค่าการซื้อขาย 33,066.46 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

KCE ปิดที่ 55.75 บาท เพิ่มขึ้น 5.75 บาท (+11.50%)
KBANK ปิดที่ 145.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.68%)
CPALL ปิดที่ 67.25 บาท ลดลง 1.50 บาท (-2.18%)
DELTA ปิดที่ 908.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท (+0.89%)
MASTER ปิดที่ 79.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท (+2.27%)
SAWAD ปิดที่ 55.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+2.76%)
EA ปิดที่ 87.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท (+1.45%)
BBL ปิดที่ 159.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.63%)