HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-01-25

Afternoon Report 2023-01-25

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,686.30 จุด เพิ่มขึ้น 3.36 จุด หรือ +0.20% มูลค่าการซื้อขาย 30,256.77 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

MASTER ปิดที่ 67.25 บาท เพิ่มขึ้น 21.25 บาท (+46.20%)
BEM ปิดที่ 9.95 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท (+2.05%)
KBANK ปิดที่ 144.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.35%)
DELTA ปิดที่ 892.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท (+0.90%)
CPALL ปิดที่ 69.75 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.36%)
TIPH ปิดที่ 50.25 บาท ลดลง 1.75 บาท (-3.37%)
BDMS ปิดที่ 29.25 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.85%)
MINT ปิดที่ 34.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+3.01%)