HomeRadars ReporterAfternoon Report 2023-01-03

Afternoon Report 2023-01-03

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.07 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,676.10 จุด เพิ่มขึ้น 7.44 จุด หรือ +0.45% มูลค่าการซื้อขาย 35,269.02 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 904.00 บาท เพิ่มขึ้น 74.00 บาท (+8.92%)
KCE ปิดที่ 46.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.54%)
PTT ปิดที่ 33.00 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.75%)
AOT ปิดที่ 75.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BANPU ปิดที่ 13.40 บาท ลดลง 0.30 บาท (-2.19%)
VGI ปิดที่ 4.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.46 บาท (+10.45%)
PTTEP ปิดที่ 175.50 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.57%)
HANA ปิดที่ 53.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+2.91%)