HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-12-26

Afternoon Report 2022-12-26

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.03 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,626.96 จุด เพิ่มขึ้น 9.41 จุด หรือ +0.58% มูลค่าการซื้อขาย 17,935.94 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 720.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.00 บาท (+1.69%)
ADVANC ปิดที่ 192.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+1.05%)
PTT ปิดที่ 32.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+2.38%)
PTTEP ปิดที่ 173.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+0.87%)
BANPU ปิดที่ 13.40 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
WARRIX ปิดที่ 7.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท (+1.35%)
PTTGC ปิดที่ 45.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.56%)
THCOM ปิดที่ 13.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท (+3.01%)