HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-12-22

Afternoon Report 2022-12-22

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.05 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,613.79 จุด เพิ่มขึ้น 3.85 จุด หรือ +0.24% มูลค่าการซื้อขาย 25,218.65 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

MOSHI ปิดที่ 34.00 บาท เพิ่มขึ้น 13.00 บาท (+61.90%)
PTTEP ปิดที่ 169.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+1.80%)
DELTA ปิดที่ 704.00 บาท ลดลง 14.00 บาท (-1.95%)
BBL ปิดที่ 145.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.69%)
KBANK ปิดที่ 145.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.35%)
MAKRO ปิดที่ 39.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท (+4.67%)
GULF ปิดที่ 53.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.47%)
BANPU ปิดที่ 13.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท (+0.74%)