HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-12-13

Afternoon Report 2022-12-13

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.07 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,624.10 จุด เพิ่มขึ้น 0.97 จุด หรือ +0.06% มูลค่าการซื้อขาย 29,233.93 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

SGC ปิดที่ 4.74 บาท เพิ่มขึ้น 0.84 บาท (+21.54%)
PTTEP ปิดที่ 174.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+1.75%)
CPALL ปิดที่ 65.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.16%)
DELTA ปิดที่ 704.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท (+0.57%)
BDMS ปิดที่ 28.00 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.88%)
PTT ปิดที่ 31.75 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.78%)
BH ปิดที่ 206.00 บาท ลดลง 4.00 บาท (-1.90%)
BANPU ปิดที่ 13.60 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง