HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-11-30

Afternoon Report 2022-11-30

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.02 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,627.96 จุด เพิ่มขึ้น 3.57 จุด หรือ +0.22% มูลค่าการซื้อขาย 24,875.59 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

PRI ปิดที่ 21.60 บาท เพิ่มขึ้น 6.60 บาท (+44.00%)
PTTEP ปิดที่ 186.50 บาท ลดลง 2.00 บาท (-1.06%)
HANA ปิดที่ 52.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท (+2.45%)
AURA ปิดที่ 15.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+3.40%)
CPN ปิดที่ 70.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท (+1.80%)
PTT ปิดที่ 33.00 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.75%)
KBANK ปิดที่ 144.50 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.69%)
BANPU ปิดที่ 13.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท (+1.55%)