HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-11-07

Afternoon Report 2022-11-07

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.06 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,631.43 จุด เพิ่มขึ้น 5.11 จุด หรือ +0.31% มูลค่าการซื้อขาย 32,378.56 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

KLINIQ ปิดที่ 38.50 บาท เพิ่มขึ้น 14.00 บาท (+57.14%)
PTTGC ปิดที่ 48.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+4.32%)
PTTEP ปิดที่ 192.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BANPU ปิดที่ 13.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท (+1.55%)
PTT ปิดที่ 36.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TOP ปิดที่ 58.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+2.62%)
AOT ปิดที่ 74.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BTG ปิดที่ 37.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.67%)