HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-10-28

Afternoon Report 2022-10-28

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.01 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,605.06 จุด เพิ่มขึ้น 2.73 จุด หรือ +0.17% มูลค่าการซื้อขาย 28,687.82 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 588.00 บาท เพิ่มขึ้น 30.00 บาท (+5.38%)
PTTEP ปิดที่ 179.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+1.70%)
PTT ปิดที่ 35.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.70%)
OR ปิดที่ 24.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท (+0.41%)
BBL ปิดที่ 144.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
CPALL ปิดที่ 60.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.42%)
JWD ปิดที่ 18.50 บาท ลดลง 1.40 บาท (-7.04%)
JKN ปิดที่ 5.15 บาท ลดลง 0.45 บาท (-8.04%)