HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-10-18

Afternoon Report 2022-10-18

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.06 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,585.60 จุด เพิ่มขึ้น 14.20 จุด หรือ +0.90% มูลค่าการซื้อขาย 31,849.28 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CPALL ปิดที่ 58.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+1.75%)
PTT ปิดที่ 34.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP ปิดที่ 169.00 บาท ลดลง 0.50 บาท (-0.29%)
DELTA ปิดที่ 680.00 บาท เพิ่มขึ้น 14.00 บาท (+2.10%)
AOT ปิดที่ 71.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+1.42%)
EA ปิดที่ 92.75 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.27%)
BANPU ปิดที่ 12.70 บาท ลดลง 0.10 บาท (-0.78%)
BBL ปิดที่ 139.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง