HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-09-29

Afternoon Report 2022-09-29

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.09 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,616.89 จุด เพิ่มขึ้น 17.66 จุด หรือ +1.10% มูลค่าการซื้อขาย 33,632.38 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 668.00 บาท เพิ่มขึ้น 42.00 บาท (+6.71%)
PTTEP ปิดที่ 162.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.31%)
TLI ปิดที่ 16.50 บาท ลดลง 0.20 บาท (-1.20%)
KBANK ปิดที่ 146.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+2.09%)
PTT ปิดที่ 35.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BBL ปิดที่ 139.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท (+2.57%)
AOT ปิดที่ 74.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+1.37%)
CPALL ปิดที่ 57.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.44%)