HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-09-20

Afternoon Report 2022-09-20

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.09 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,644.19 จุด เพิ่มขึ้น 12.62 จุด หรือ +0.77% มูลค่าการซื้อขาย 33,415.35 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CPALL ปิดที่ 58.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.43%)
DELTA ปิดที่ 618.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TU ปิดที่ 17.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.80 บาท (+4.79%)
EA ปิดที่ 90.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท (+2.84%)
SCB ปิดที่ 108.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+1.89%)
AOT ปิดที่ 73.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.34%)
KBANK ปิดที่ 151.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+1.34%)
PTTEP ปิดที่ 169.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+0.60%)