HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-09-13

Afternoon Report 2022-09-13

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.04 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,669.74 จุด เพิ่มขึ้น 4.00 จุด หรือ +0.24% มูลค่าการซื้อขาย 36,767.04 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CH ปิดที่ 4.66 บาท เพิ่มขึ้น 0.52 บาท (+12.56%)
EA ปิดที่ 90.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+3.42%)
PTT ปิดที่ 37.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP ปิดที่ 164.00 บาท ลดลง 0.50 บาท (-0.30%)
BYD ปิดที่ 13.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.10 บาท (+8.66%)
SCC ปิดที่ 354.00 บาท ลดลง 4.00 บาท (-1.12%)
SCB ปิดที่ 111.00 บาท ลดลง 0.50 บาท (-0.45%)
ADVANC ปิดที่ 195.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท (+1.82%)