HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-09-12

Afternoon Report 2022-09-12

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.07 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,668.16 จุด เพิ่มขึ้น 13.54 จุด หรือ +0.82% มูลค่าการซื้อขาย 35,697.41 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CH ปิดที่ 4.58 บาท เพิ่มขึ้น 2.24 บาท (+95.73%)
AOT ปิดที่ 73.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.69%)
DELTA ปิดที่ 664.00 บาท ลดลง 4.00 บาท (-0.60%)
PTTEP ปิดที่ 163.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.31%)
SCB ปิดที่ 112.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.45%)
KBANK ปิดที่ 151.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท (+1.68%)
MTC ปิดที่ 44.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+4.71%)
SAWAD ปิดที่ 52.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท (+7.69%)