HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-09-09

Afternoon Report 2022-09-09

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.07 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,648.81 จุด เพิ่มขึ้น 8.81 จุด หรือ +0.54% มูลค่าการซื้อขาย 31,644.38 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

DELTA ปิดที่ 630.00 บาท เพิ่มขึ้น 26.00 บาท (+4.30%)
PTTEP ปิดที่ 161.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท (+0.94%)
SCB ปิดที่ 111.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BANPU ปิดที่ 14.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท (+2.86%)
BYD ปิดที่ 12.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท (+7.89%)
JASIF ปิดที่ 8.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท (+5.26%)
TOP ปิดที่ 55.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.45%)
BH ปิดที่ 225.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง