HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-09-06

Afternoon Report 2022-09-06

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.05 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,631.67 จุด เพิ่มขึ้น 9.67 จุด หรือ +0.60% มูลค่าการซื้อขาย 37,687.29 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

GULF ปิดที่ 54.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.75 บาท (+7.35%)
BANPU ปิดที่ 14.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท (+1.40%)
SCB ปิดที่ 110.50 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.90%)
EA ปิดที่ 85.75 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท (+3.63%)
KBANK ปิดที่ 151.50 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.66%)
PTTEP ปิดที่ 167.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+0.30%)
CPALL ปิดที่ 59.50 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.42%)
TEAMG ปิดที่ 6.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.20 บาท (+21.43%)