HomeOn Radars10 หุ้นใหญ่ที่เตรียมจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในอนาคตอันใกล้ (ขึ้นเครื่องหมาย XD)

10 หุ้นใหญ่ที่เตรียมจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในอนาคตอันใกล้ (ขึ้นเครื่องหมาย XD)

XD in 30 Days คือ Radars ที่จะช่วยแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าหุ้นตัวไหนบ้างที่กำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ โดยเครื่องหมาย XD จะเป็นการประกาศให้นักลงทุนทราบว่า “ผู้ที่ซื้อหุ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD นั้นจะไม่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล”

และในบทความนี้ Stockradar จะพาทุกท่านไปดูกันว่าหุ้นยอดนิยมตัวไหนที่เตรียมจะขึ้นเครื่องหมาย XD บ้างครับ

 1. STGT ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์ 

โดยบริษัทเตรียมที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยจะจ่ายปันผล 0.50 บาท/หุ้น 

2. BJC ซึ่งดำเนินธุรกิจดังนี้

 • กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ – ดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน (Omni-Channel Model) รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่ (Dual Retail Property Model) แก่ผู้ที่มีความสนใจเช่าภายในบริเวณห้างค้าปลีกของบริษัท 
 • กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ – ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงภาชนะแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค – ดำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหารและกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น 
 • กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค – ดำเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ 
 • กลุ่มธุรกิจอื่นๆ – ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสวงหาโอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆให้บริการโทรคมนาคมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยบริษัทเตรียมที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยจะจ่ายปันผล 0.15 บาท/หุ้น 

3. FSMART ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และบริการชำระเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (ตู้เติมเงิน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “บุญเติม” 

โดยบริษัทเตรียมที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยจะจ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น 

4. SINGER เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ 

โดยบริษัทเตรียมที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยจะจ่ายปันผล 0.30 บาท/หุ้น  

5. SC ดำเนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรดังนี้

 • ธุรกิจเพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัย 
 • ธุรกิจเพื่อให้เช่า 
 • ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานด้านการบริหาร เทคนิควิศวกรรมและระบบงานสนับสนุน 

โดยบริษัทเตรียมที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยจะจ่ายปันผล 0.08 บาท/หุ้น

6. BGRIM ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยบริษัทเตรียมที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยจะจ่ายปันผล 0.03 บาท/หุ้น 

7. BROOK ให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยบริษัทเตรียมที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยจะจ่ายปันผล 0.005 บาท/หุ้น 

8. SIRI ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

 • ธุรกิจเพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง 
 • ธุรกิจเพื่อให้เช่าอาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิการเช่าและธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็นธุรกิจบริหารงานขายโครงการ ธุรกิจนายหน้าและบริการด้านการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

โดยบริษัทเตรียมที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 โดยจะจ่ายปันผล 0.04 บาท/หุ้น  

9. IVL ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO&EG) Purified Terephthalic Acid (PTA) Polyethylene Terephthalate (PET) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool) 

โดยบริษัทเตรียมที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยจะจ่ายปันผล 0.40 บาท/หุ้น 

10. BCH ดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 13 แห่ง และโพลีคลินิก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิ-ตติยภูมิ ภายใต้ 4 กลุ่มโรงพยาบาล ดังนี้ 

 • โรงพยาบาลเวิลดิ์เมดิคอล เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับบนและคนไข้ชาวต่างชาติ 
 • กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับกลางบน 
 • กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับกลางและคนไข้ในโครงการประกันสังคม 
 • กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้ในโครงการประกันสังคม 

โดยบริษัทเตรียมที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยจะจ่ายปันผล 0.40 บาท/หุ้น 

[SPECIAL] ⭐เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย #StockRadarsNews

หรือติดตามเรา ในช่องทางอื่นๆ

Website: https://www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

Telegram: https://t.me/StockRadars

Blockdit: https://www.blockdit.com/stockradars