HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-07-07

Afternoon Report 2022-07-07

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.04 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,552.97 จุด เพิ่มขึ้น 11.18 จุด หรือ +0.73% มูลค่าการซื้อขาย 34,022.84 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

CPALL ปิดที่ 64.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+3.23%)
PTTEP ปิดที่ 153.00 บาท ลดลง 2.50 บาท (-1.61%)
BANPU ปิดที่ 12.10 บาท ลดลง 0.10 บาท (-0.82%)
KBANK ปิดที่ 145.50 บาท ลดลง 2.00 บาท (-1.36%)
BLESS ปิดที่ 1.53 บาท เพิ่มขึ้น 0.13 บาท (+9.29%)
BBL ปิดที่ 129.00 บาท ลดลง 2.50 บาท (-1.90%)
SCB ปิดที่ 99.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-1.00%)
KTB ปิดที่ 14.70 บาท ลดลง 0.60 บาท (-3.92%)