HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-06-27

Afternoon Report 2022-06-27

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.09 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,577.19 จุด เพิ่มขึ้น 8.43 จุด หรือ +0.54% มูลค่าการซื้อขาย 33,902.36 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

BANPU ปิดที่ 12.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท (+2.46%)
PTTEP ปิดที่ 156.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท (+1.63%)
KBANK ปิดที่ 150.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท (+1.35%)
PTT ปิดที่ 33.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท (+0.75%)
CPALL ปิดที่ 60.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท (+1.68%)
SCC ปิดที่ 379.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC ปิดที่ 202.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA ปิดที่ 334.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 บาท (+3.41%)