HomeRadars ReporterAfternoon Report 2022-06-24

Afternoon Report 2022-06-24

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยภาคเช้า

ดัชนีเปิดตัวในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.10 จุด และมาปิดที่ระดับ 1,564.90 จุด เพิ่มขึ้น 7.29 จุด หรือ +0.47% มูลค่าการซื้อขาย 35,034.12 ล้านบาท

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในตลาดหุ้นภาคเช้า 8 อันดับแรก คือ

SCC ปิดที่ 378.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.00 บาท (+3.28%)
PTT ปิดที่ 33.00 บาท ลดลง 0.25 บาท (-0.75%)
PTTEP ปิดที่ 153.00 บาท ลดลง 1.00 บาท (-0.65%)
JASIF ปิดที่ 9.55 บาท ลดลง 0.75 บาท (-7.28%)
BANPU ปิดที่ 12.10 บาท ลดลง 0.30 บาท (-2.42%)
AOT ปิดที่ 69.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท (+1.09%)
SABUY ปิดที่ 20.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.10 บาท (+11.41%)
CPALL ปิดที่ 59.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง