HomeUncategorizedTRUEMOVE H เสนอขายหุ้นกู้ให้รายใหญ่ ดอกเบี้ยคงที่ 3-3.75% ต่อปี

TRUEMOVE H เสนอขายหุ้นกู้ให้รายใหญ่ ดอกเบี้ยคงที่ 3-3.75% ต่อปี

          บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัดในเครือของบริษัท TRUE ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีทั้งหมด 3 ชุดหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 3-3.75% และชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้

          ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน ได้แก่ หุ้นกู้ชุดแรกมีอายุ 2 ปี ครบไถ่ถอนในปี 2567 ระบุดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี , หุ้นกู้ชุดที่สองมีอายุ 3 ปี ครบไถ่ถอนในปี 2568 ระบุดอกเบี้ยคงที่ 3.4% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่สามมีอายุ 4 ปี ครบไถ่ถอนในปี 2569 ระบุดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี

          ซึ่งเป้าหมายในการออกเสนอขายหุ้นกู้นี้ เพื่อนำไปชำระหนี้จากตราสารหนี้เดิมที่จะหมดอายุในเร็วๆ นี้ และจะนำส่วนที่เหลือไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่อไปในอนาคต

          อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมดังที่ระบุในบางส่วนของหนังสือชี้ชวน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทที่ยังคงมีภาระหนี้ผูกผันอยู่บางส่วน ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาการจัดหาทุนจากภายนอก อาทิ หุ้นกู้ และความเสี่ยงด้านการไม่มีข้อกำหนดทางการเงิน ซึ่งอาจทำให้เกิดภาระหนี้ได้เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยไม่ข้อกำหนดด้านการก่อหนี้เพิ่มเติมในอนาคต

          นอกจากนี้ หุ้นกู้นี้ได้อันดับเครดิตแบบ BBB+ ในแบบคงที่ ซึ่งทาง Tris Rating บริษัทจัดอันดับด้านเครดิตของหุ้นกู้ยังคงมองว่า มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น จากการที่กำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อมต่างๆ (EBITDA) เพิ่มขึ้นจาก 3.36 หมื่นล้านบาทในปี 2563 เป็น 3.68 หมื่นล้านบาทในปี 2564 และอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA ลดลงเรื่อยๆ สะท้อนถึงแนวโน้มผลประกอบการที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ

          ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ำในการจองซื้อขั้นต่ำของหุ้นกู้นี้อยู่ที่ 100,000 บาท และสามารถเพิ่มการซื้อขึ้นไปอีกครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งหากผู้ที่สนใจต้องการศึกษาหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสามารถตัดสินใจการลงทุนในหุ้นกู้นี้ได้อย่างรอบด้านและมีข้อมูลมากเพียงพอ

          ซึ่งข้อพิจารณาอย่างหนึ่งของการลงทุนในหุ้นกู้ คงไม่พ้นเรื่องแนวโน้มการเติบโตของกิจการนั้นๆ ในอนาคต และมุมมองของผู้ลงทุนต่อวัตถุประสงค์ของการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ที่เสนอขายออก พร้อมทั้งพิจารณาถึงความเสี่ยงของปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการลงทุนในอนาคต

[SPECIAL] ⭐เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย #StockRadarsNews

หรือติดตามเรา ในช่องทางอื่นๆ

Website: https://www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

Telegram: https://t.me/StockRadarsBlockdit: https://www.blockdit.com/stockradars