HomeOn Radarsบอร์ด OR ไฟเขียว ลงทุนตั้งบริษัทในกัมพูชา

บอร์ด OR ไฟเขียว ลงทุนตั้งบริษัทในกัมพูชา

⚡️ บอร์ด OR ไฟเขียว ลงทุนตั้งบริษัทเพิ่มอีก 2 แห่งในประเทศกัมพูชา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว คาดจัดตั้งเสร็จภายใน Q3/65

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้เปิดเผยให้ทราบถึงการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 4/2565 วันท่ี 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นอยู่ 100% ลงทุนจัดต้ังบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ซึ่งจะจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา

ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 34 ล้านบาท

โดยวัตถุประสงค์หลัก ของการลงทุนในคร้ังน้ี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความมั่นคง สำหรับการดำเนินธุรกิจระยะยาวของ OR ในประเทศกัมพูชา

โดย PTTCL มีสัดส่วนในบริษัทย่อย ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ ภายใน Q3/65

🚨 On Radars : OR ติดสัญญาณเรดาร์ “Top 100 NVDR Ratio” หุ้น 100 ตัวแรก ที่มีสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อขายเยอะที่สุด โดยคิดจากมูลค่าซื้อขาย ภายในระยะเวลา 1 วันก่อนหน้า (EOD) .. และสัญญาณอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่แอพ. StockRadars

[SPECIAL] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!” สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD